Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2013 krijgen schoolbesturen de verantwoordelijkheid elke aangemelde leerling een passend onderwijsarrangement  aan te bieden. Meestal is dat mogelijk op een van de scholen van het schoolbestuur zelf. Soms zal de leerling moeten worden geplaatst op een meer gespecialiseerde school van een ander schoolbestuur binnen de regio.

Stichting OVO is aangesloten bij het het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ‘Koers VO’. Bij dit samenwerkingsverband zijn 18 schoolbesturen in de regio Rijnmond aangesloten.

Een overzicht van de samenwerkende schoolbesturen binnen Koers VO:

 1. Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
 2. Stichting Edudelta Onderwijsgroep
 3. Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs in Nederland
 4. Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam
 5. Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs Ibn Ghaldoun
 6. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam (Kavor)
 7. Stichting Krimpenerwaard College
 8. Stichting LMC VO te Rotterdam
 9. Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW)
 10. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
 11. Stichting ROC voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
 12. Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs
 13. Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel
 14. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
 15. Stichting Wellant
 16. Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
 17. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o. (CVO)
 18. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor West Nederland

Zie ook: www.koers-vo.nl