Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Voorjaarsvakantie »

OUD-BEIJERLAND:  De scholen van stichting OVO HW zijn wegens vakantie gesloten van 27 februari tot en met 2 maart. Op maandag 5 maart vangen de lessen weer aan. 070-465

Gedurende de vakantie is het bestuurskantoor van Stichting Acis/OVO HW geopend. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 078 6295999 of bezoeken: Biezenvijver 5, Puttershoek.

Een fijne voorjaarsvakantie toegewenst. jumpexam

 

14/2 Infoavond Hoeksch Lyceum gymnasium en sportklas (Mavo,Havo,Vwo) »

Op dinsdagavond 14 februari organiseert het Hoeksch Lyceum van 19.00 – 21.00 uur een informatieavond over het Gymnasium. Ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool zijn van harte welkom. Wij besteden de tijd graag effectief en bieden de basisschoolleerlingen meteen de eerste lessen Latijn, Grieks en filosofie aan. Nil volentibus arduum.

Ook op dinsdagavond 14 februari is er vanaf 19.00 uur een informatieavond voor leerlingen en ouders uit groep 8 met belangstelling voor de sportklas. Leerlingen uit de sportklas volgen een reguliere opleiding op Mavo, Havo of Vwo niveau met 6 uur sport per week.  Veel leerlingen uit de sportklas hebben een toekomst (vervolgopleiding) voor ogen waarin sport een belangrijke rol speelt… Dit onder het motto: Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Wij hopen u (opnieuw) te mogen verwelkomen (zie ook: www.hoekschlyceum.nl).

Bron: OVO HW

Oproep activiteiten kennismaking stage »

Met ingang van schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage een voorwaarde voor het behalen van een diploma voor alle leerlingen die voortgezet onderwijs volgen. Dat betekent verplicht 30 uur stage lopen. Elly Venema is coördinator maatschappelijke stage voor het Actief College en het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland: Vrijdag 11 mei wordt voor leerlingen van klas 1 van de beide scholen een MaS-dag georganiseerd. Om de leerlingen te kunnen laten kiezen uit een breed aanbod is de coördinator op zoek naar activiteiten voor groepjes van 5 tot 20 leerlingen.
“Wij zijn al langer bezig met maatschappelijke stage, maar dat was meer op vrijwillige basis”, geeft Elly Venema aan. “Vooral in de afdeling Zorg en Welzijn hebben leerlingen veel gedaan. Ook kwamen er bijvoorbeeld vragen van scholen of leerlingen konden meehelpen bij sponsorloop- of spelletjesdag.

Nu is het andersom. Ik heb nu een verzoek aan scholen, zorginstellingen, organisaties en verenigingen: ‘Als er plannen zijn een activiteit te organiseren voer die dan uit op vrijdag 11 mei, de kennismakingsdag met maatschappelijke stage voor de kinderen’. Zij kunnen daarbij helpen.”

‘Het gaat wel om activiteiten voor 230 leerlingen’

Het concept van de kennismakingsdag op 11 mei is hetzelfde als in voorgaande jaren. Verschil echter is nu dat de coördinator de kennismakingsdag voor zowel het Actief College als het Hoeksch Lyceum wil organiseren. Het gaat dan wel om 230 leerlingen. “Het is best lastig om voor zo’n groot aantal kinderen activiteiten bijeen te krijgen. Omdat het nu een verplichting is vind ik het prettig de kinderen allemaal al een start van een aantal uren mee te geven. Weliswaar mogen ze er, afhankelijk van hun opleiding vmbo, havo of vwo, vier tot zes jaar over doen, maar ik ben er een voorstander van dat ze er vanaf het begin al mee te maken krijgen.”

De coördinator heeft in de loop der jaren al heel wat contacten in de samenleving voor maatschappelijke stage opgebouwd. Zo helpen leerlingen bij het inrichten van het Sinterklaashuis en het inpakken van cadeautjes en assisteren leerlingen al op crea-middagen bij activiteiten van De Zonnebloem. De Stichting Huifbedrijden ontvangt jaarlijks een tiental leerlingen en ook de brandweer zet de deur voor de scholieren open voor voorlichting en een rondleiding.

Vorig jaar hebben leerlingen de Stichting Vrolijkheid geholpen met het zagen en aankleden van tien menshoge poppen voor een tentoonstelling. Dierenpark Landzigt doet altijd mee en leuk voor kinderen zijn ook de klusjes in en rondom Hoeve Ida op Tiengemeeten. Meer info en aanmelden:  e.venema@actiefcollege.nl  of 0186-612130.

Website maatschappelijke stage
Inmiddels is met medewerking van gemeente en stagemakelaars de maatschappelijke stagewebsite: www.mashw.nl  gerealiseerd. Op deze website zijn alle eerstejaars leerlingen aangemeld en staan de stageuren. Coördinator Elly Venema: “Het is de bedoeling dat organisaties daar ook hun vraag naar vrijwilligers melden.”

Bron: Het Kompas
Sieka Romeijn-Hedmann
Oud-Beijerland

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.