Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Kwaliteitskeurmerk onderwijsinspectie voor Actief College en Hoeksch Lyceum »

De openbare scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard leveren goede prestaties. Dat is het oordeel van de onderwijsinspectie, die aan alle opleidingen het groene kwaliteitslabel heeft toegekend.

De onderwijsinspectie baseert haar oordeel op de leerresultaten, maar ook op de wijze waarop de school haar leerlingen voorbereidt op het vervolgonderwijs/de maatschappij, de zorg en begeleiding van de leerlingen, de omgang met de leerlingen en de samenwerking met de ouders. De onderwijsinspectie verricht haar kwaliteitsonderzoek in het basis- en voortgezet onderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Het Actief College, verzorgt opleidingen op de niveaus Vmbo basisberoepsgericht en Vmbo kaderberoepsgericht in de sectoren techniek en zorg&welzijn, en ontving voor beide afdelingen het kwaliteitskeurmerk.
Het Hoeksch Lyceum, voor Mavo, Havo en Vwo, scoorde voor alle opleidingen eveneens een goede beoordeling en het groene kwaliteitslabel.

Ook alle openbare basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs van Stichting Acis bezitten het kwaliteitskeurmerk.

De volledige rapportages van de onderwijsinspectie zijn in te zien via:
www.onderwijsinspectie.nl

Bron:  Acis opo/Ovo HW

Actief College ook in handel en administratie? »

OUD-BEIJERLAND: De spanning op het Actief College loopt op. De school wil het huidige Vmbo aanbod (Techniek en Zorg&Welzijn) met ingang van het nieuwe schooljaar uitbreiden met een opleiding Handel en Administratie. De gemeenteraad van Oud-Beijerland ondersteunt het plan en bekostigt de huisvesting.

‘De Hoeksche Waard heeft een breed aanbod van voortgezet onderwijs’, stelt bestuursvoorzitter Luc van Heeren van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs HW, waar het Actief College onder valt. ‘Alleen op het terrein van het beroepsgericht voortgezet onderwijs is het aanbod in de Hoeksche Waard nog niet compleet, want een Vmbo opleiding in de sector Economie (handel en administratie) ontbreekt. Dat is doodzonde. Kinderen die zich in die richting verder willen ontwikkelen moeten nu nog het eiland af. Vanaf 1 augustus a.s. willen wij de nieuwe brugklassers op het Actief College deze studierichting graag aanbieden naast de huidige opleidingen. We zijn er klaar voor’.1Z0-273

Naar verwachting zal het Ministerie van OCW de gevraagde licentie begin 2012 verstrekken.

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Acis opo/OVO HW

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie »

OUD-BEIJERLAND: Op maandag 9 januari organiseerde Stichting Acis (opo/ovo) een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in de aula van het Hoeksch Lyceum. Niet alleen veel medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs ontmoetten elkaar, maar ook vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en zakelijke relaties.

Halverwege de receptie werd er gespeecht door voorzitter Wout jumpexam exams van Steenis en directeur/bestuurder Luc van Heeren.
Van Steenis gaf aan dat het openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard veel belang hecht aan samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, omdat dit in het belang is van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd en hun ouders. ‘Door het onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs beter op elkaar af te stemmen zullen minder kinderen problemen ervaren of vastlopen bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs’, aldus Van Steenis. ‘Dit vraagt om één visie, één beleid, één stuk collegiale solidariteit tussen de leraren van het primair en voortgezet onderwijs’.

Verder benadrukte de voorzitter dat onze opdracht nog een tweede dimensie heeft: ‘Al onze leerlingen zullen al groeiend in kennis en vaardigheden ook moeten leren burger te worden. Dat leerdoel bieden we ze vanuit de kern van het gedachtegoed van de openbare school: respect voor ieder mens, ongeacht verschillen in geloofs- of levensovertuiging, sociale afkomst, seksuele geaardheid. Dat vraagt om een leraar als voorbeeld, die voorleeft en voordenkt en er zo aan bijdraagt dat de leerlingen meeleven, meedenken en vooral ook naleven en nadenken. Onze scholen moeten een bakermat zijn voor een echte civil society. De Hoeksche Waard is een prima terrein om daarvoor te oefenen’, aldus Van Steenis.

Directeur/bestuurder, Luc van Heeren, keek terug op het memorabele jaar 2011 waarin het openbaar primair en voortgezet onderwijs nauw met elkaar werden verbonden. jumpexam exams
Andere gedenkwaardigheden zijn:
-RSG Koninginneweg werd Actief College; RSG Hoefsmid heet nu Hoeksch Lyceum.
-Obs De Viking mocht van de minister blijven.
-Obs Onder de Wieken verwierf het Dalton keurmerk.
-Het Hoeksch Lyceum startte een sportklas.
-Obs De Klinker en De Zevensprong zijn de eerste gecertificeerde EarlyBird scholen buiten Rotterdam.
-ObsDe Zevensprong Noord werd uitgebreid en spectaculair verbouwd.
-De gebouwen van het Hoeksch Lyceum en het Actief College ondergingen een metamorfose.
-Het marktaandeel openbaar primair onderwijs steeg naar 44%. Landelijk is dat 31%.
-De onderwijsinspectie beoordeelde de kwaliteit van al onze basisscholen met ‘goed’. Ook onze scholen voor voortgezet onderwijs kregen voor alle afdelingen (Vwo, Havo, Mavo, Vmbo kader en Vmbo basis) een goede beoordeling. De inspecteur kwam zelfs speciaal naar de Acis studiedag om alle medewerkers te complimenteren.

Vervolgens keek Van Heeren vooruit. In 2012 wachten ons nieuwe uitdagingen:
-In het hele land en in de Hoeksche Waard worden minder kinderen geboren. Hierdoor kan het voortbestaan van scholen in kleine kernen in het geding zijn. Omdat de openbare basisschool vaak de laatste maatschappelijke voorziening in de kern is, is deze school van groot belang voor de vitaliteit van het dorp. Gemeenten, de woningstichting en Stichting Acis zullen samen actief beleid moeten ontwikkelen.
– In verband met de invoering van de wet Passend onderwijs op 1 augustus 2013, worden in 2012 voorbereidingen getroffen op de fusie van het Acis samenwerkingsverband met het samenwerkingsverband van Stichting De Waard.

-Verder staat in 2012 op de agenda: De realisatie van nieuwbouw voor de Obs De Klinker. Voorbereiden van nieuwbouw voor de Obs Boomgaard, Het Pluspunt en De Gouwaert en uitbreiding van Het Driespan.
-Verbreding van het onderwijsaanbod op het Actief College met de sector economie (opleiding handel en administratie) en uitbreiding van de sportklas en het International Business College op het Hoeksch Lyceum.

Na de toespraken zorgden leerlingen van het Actief College en Hoeksch Lyceum er voor dat de hapjes makkelijk konden worden weggespoeld. Zangeres, Patricia Foort, gooide het tempo omhoog en zorgde daarmee voor een extra feestelijke stemming.

Welkom 2012!

Bron: Acis (opo/ovo) HW

Foto’s: Harie Schellekens

 

 

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.