Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Ouderraadpleging fusie Stichting Acis en OVO »

In 2010 was de gemeente Oud-Beijerland van plan de bestuurlijke taken voor de openbare scholen voor voortgezet onderwijs over te dragen aan Stichting Acis, het schoolbestuur voor het openbaar primair onderwijs in de Hoeksche Waard. Ook Acis zag daar de meerwaarde voor de leerlingen van in. Toen ook de medezeggenschapsraden het plan omarmden leek alles in kannen en kruiken. De laatste stap op weg naar een stichting voor primair en voortgezet onderwijs was het wijzigen van de statuten, hetgeen goedkeuring behoefde van indertijd nog vijf gemeenteraden.

Wat niemand had verwacht gebeurde: Eén van de vijf gemeenteraden weigerde de statutenwijziging goed te keuren, overigens zonder duidelijke onderbouwing. De fusie kon daardoor toen niet doorgaan en daarom werd per 1 januari 2011 de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (OVO) opgericht. Stichting OVO vestigde zich in hetzelfde kantoor als Acis, kreeg dezelfde bestuurder als Acis en voerde hetzelfde beleid. De Regionale Scholengemeenschap (RSG) heette voortaan Actief College en Hoeksch Lyceum. Beide scholen gingen intensiever samenwerken met het basisonderwijs en breidden hun onderwijsaanbod uit.

Nu, 8 jaar later, kan met recht gesteld worden dat de samenwerkende stichtingen Acis en OVO veel hebben bereikt, ondanks het feit dat het ‘naast elkaar runnen’ van twee stichtingen veel onnodige bestuurlijke drukte oplevert. Nu de Hoeksche Waard nog maar een gemeente telt, en er dus nog maar een gemeenteraad is die over statutenwijziging hoeft te besluiten, lijkt de tijd rijp om opnieuw een poging tot fusie te wagen.
De voorgenomen fusie zal voor de scholen of het beleid geen gevolgen zal hebben. Het gaat slechts om het bestendigen van de samenwerking en de ingezette koers.

De directeuren van het primair en voortgezet onderwijs staan achter de fusie, evenals de beide raden van toezicht. De medezeggenschapsraden spreken zich definitief uit na de ouderraadpleging.

Ouderraadpleging

Het bestuur wil alle ouders in de gelegenheid stellen mee te denken over de fusie. Dat kan op donderdag 9 mei a.s. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Hoeksch Lyceum.
In verband met voorbereidingen van huishoudelijke aard dient u zich aan te melden via secretariaat@acishw.nl Na aanmelding ontvangt u van ons per e-mail de Fusie Effect Rapportage, met daarin alle informatie.

Het college van Burgemeester en Wethouders is geïnformeerd over het fusievoornemen van het schoolbestuur en zal de statutenwijziging op 9 juli a.s. voorleggen aan de gemeenteraad.

Samenwerkende partijen willen jongeren in de regio houden »

Door vergrijzing en ontgroening van de bevolking wordt voor de komende jaren een toenemend tekort verwacht op de arbeidsmarkt. De gemeente Hoeksche Waard benoemt deze demografische ontwikkeling als één van de grootste bedreigingen voor een vitaal economisch klimaat in de regio. Met name voor werkgevers in de sectoren zorg, ict, land- en tuinbouw en techniek zal het lastig worden om voldoende en goed geschoold personeel te vinden als er niets gebeurt.

Achterste rij v.l.n.r.: Luc van Heeren (Acis, Actief College en Hoeksch Lyceum), Steven Corijn (OHW), Paul Boogaard (wethouder economische zaken), Harry Verschoor (CSG Willem van Oranje), Jan Lokker (ROC Da Vinci College). Voorste rij v.l.n.r.: Esther Gelens (Wellantcollege), Marieke van Halm (ROC Da Vinci College), Rianne Koole (Actief
College).

Om die reden hebben de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, diverse middelbare- en mbo-scholen in de regio en de gemeente Hoeksche Waard de handen ineengeslagen. Op dinsdag 2 april 2019 hebben zij hun samenwerking bekrachtigd door de oprichting van het platform Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB).

De partijen die deelnemen aan de SOB zien mooie kansen om jongeren in de regio te houden door hen tijdens hun opleiding al kennis te laten maken met werkgevers en diverse branches in de regio. ‘Wanneer jongeren buiten de Hoeksche Waard met hun vervolgopleiding starten, zien we hen meestal niet terugkeren naar de regio. Het vinden van een baan in de stad ligt dan meer voor de hand, terwijl er in de Hoeksche Waard ook mooie bedrijven zitten met vacatures’, aldus wethouder Paul Boogaard (wethouder economische zaken).

Het idee van SOB is dat zo ‘de praktijk’ op een inspirerende manier onderdeel wordt van de opleiding. SOB gaat vanaf het nieuwe schooljaar van start met een breed programma van bedrijfsbezoeken, leer-werkstages en praktische leeropdrachten die scholieren inopdracht van werkgevers uitvoeren. Er wordt een projectleider aangesteld die de onderwijswereld en het bedrijfsleven dichter bij elkaar gaat brengen.

‘Het is natuurlijk goed dat we elkaar op bestuurlijk niveau weten te vinden, maar uiteindelijk gaat het daar niet alleen om. Belangrijker is dat er mooie resultaten worden neergezet. Vorig jaar is door een samenwerking tussen Da Vinci en Actief College in de Hoeksche Waard gestart met een mbo-opleiding gericht op de bouwsector. We streven er naar om het aanbod mbo-opleidingen met SOB in de regio verder uit te breiden’, aldus Steven Corijn, voorzitter van de Ondernemersvereniging.

Op individueel niveau werken scholen al samen met bedrijven, maar met oprichting van de SOB is de samenwerking op regionaal niveau gebracht. Deelname aan SOB biedt scholen dus de kans om hun contacten in het bedrijfsleven te vergroten. Werkgevers zetten aan de andere kant graag hun deuren open voor scholieren om hen te vertellen over hun bedrijf. De eerste gezamenlijke actie is al opgepakt, namelijk de subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De aanvraag is geïnitieerd door het Actief College en gekoppeld aan de SOB.

Het goed met elkaar verbinden van het onderwijs en het bedrijfsleven heeft ook andere gevolgen. Wethouder Paul Boogaard: ‘Het behoud van jongeren en jonge gezinnen is goed voor de lokale economie en de dagelijkse verkeersdrukte naar de stad kan ook verminderen als Hoekschewaarders dichter bij huis hun werk vinden’.

Leerlingen Actief College op reis »

Leerlingen van klas 3 van het Actief College in Oud-Beijerland waren afgelopen week op reis naar Londen en Berlijn. Midden in de nacht vertrokken de bussen vanuit Oud-Beijerland naar deze prachtige steden. Een spannende gebeurtenis voor de jonge leerlingen, die hiermee tevens een geweldige reiservaring opdoen.

De reis naar Berlijn werd wel heel speciaal vanwege drie sponsoren die de leerlingen een prachtige Hoodie, een muts en lekkers voor onderweg meegaven.
Docente Krista Heshof die de reis naar Berlijn mede organiseerde heeft de bedrijven W2 Bouw uit Oud Beijerland, Oerhout uit Strijen en supermarkt AH uit Zuid Beijerland enthousiast gemaakt om de leerlingen te verrassen met deze prachtige giften.

Fijn dat deze bedrijven (die ook voor stageplaatsen zorgen) in de school willen investeren. Het Actief College waardeert dit enorm en de leerlingen waren er bijzonder blij mee.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.