Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Stichting OVO gefuseerd met Stichting Acis »

Op 1 augustus 2019 fuseerde Stichting Acis met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. De naam van de nieuwe stichting is ‘De Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard’. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Door deze fusie zal de samenwerking tussen de beide vormen van onderwijs nóg intensiever worden en dat is in het belang van de ouders en leerlingen.

Stichting De Hoeksche School werkt intensief samen met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang aan de realisatie van integrale kindcentra. De Hoeksche School speelt zodoende een zeer belangrijke rol in het leven van kinderen van 0 tot 18 jaar. Anders gezegd, De Hoeksche School is er van baby tot student. Juist daarom is het motto ‘De mooiste tijd van je leven’. Dat is wat we alle kinderen (en hun ouders) willen geven.

Het logo van de nieuwe stichting bestaat uit kinderen van verschillende leeftijd. Samen vormen zij het eiland Hoeksche Waard. Hoekscher kan het niet!

Award voor kantine Hoeksch Lyceum »

Het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. De school ontving deze prijs vanwege de gezonde inrichting van de schoolkantine.

De school heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in de gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar (in de vorm van een watertappunt en waterkannen op de balie). De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen.

De kantine is gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Het Hoeksch Lyceum wenst een gezonde school te zijn; alcoholvrij, rookvrij, een gezonde kantine en een stevige sportafdeling. Mens sana in corpore sano: een gezonde geest in een gezond lichaam, daar staat het Hoeksch Lyceum voor.

Actief College krijgt subsidie voor Techniek »

Op maandag 1 juli heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het bericht uitgestuurd dat de subsidie-aanvraag voor Sterk Techniek Onderwijs binnen het vmbo voor de Hoeksche Waard is goedgekeurd. Dat betekent dat de Hoeksche Waard deze subsidiegelden kan gaan inzetten om de drie technische vmbo-profielen: Bouwen, wonen en interieur (BWI); Produceren, installeren en energie (PIE); Mobiliteit en transport (MT), die het Actief College nu aanbiedt, te versterken en de samenwerking met andere vmbo-scholen, het bedrijfsleven, de gemeente en de verschillende mbo-opleidingen in te zetten om jongeren enthousiast te maken voor technisch onderwijs.

In de techniek is veel werk te vinden. Op het eiland is het niet makkelijk om aan personeel te komen. Deze problematiek speelt in heel Nederland. Het ministerie heeft de subsidie aangeboden om het techniekonderwijs te versterken zodat jongeren bewust worden van de mogelijkheden die de techniek kan bieden en om te zorgen dat het techniekonderwijs beter aansluit bij de praktijk. Binnen het vmbo is dit geld nodig om te investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Daarnaast is het belangrijk om in samenwerking met de mbo-opleidingen te werken aan doorlopende leerlijnen, zodat de overstap van vmbo naar mbo goed verloopt. De samenwerking met de gemeentes en het bedrijfsleven is van belang om te zorgen dat de opleiding aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.

Concreet betekent dit dat de school met het geld van de subsidie onder meer extra personeel kan inzetten, nieuw materiaal kan aanschaffen voor de technische profielen, activiteiten op kan zetten voor bijvoorbeeld het basisonderwijs. Daarnaast blijft de school zich inzetten om doorlopende leerlijnen voor het mbo te realiseren. In Oud-Beijerland wordt al een aantal mbo-bouwopleidingen door het Da Vinci College aangeboden en is het de intentie om in 2020 ook opleidingen aansluitend op het profiel PIE aan te gaan bieden. Na de zomervakantie gaat de school aan de slag met de uitvoering van de gemaakte plannen.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.