Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Partners

Belangrijke partners van Stichting OVO HW zijn:

– Stichting Acis, openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard werken bestuurlijk en onderwijsinhoudelijk intensief samen (zie ook: www.acishw.nl)

– Galilei Onderwijsgroep

In het gebouw van het Actief College wordt praktijkonderwijs aangeboden door het Praktijk College. Deze school is onderdeel van de Onderwijsgroep Galilei (zie ook: http://www.onderwijsgroepgalilei.nl  en http://www.praktijk-college.nl)

– ROOZZ

Stichting OVO HW is aangesloten bij ROOZZ; het Regionaal Overleg Openbaar Onderwijs Zuid-Holland Zuid. De aangesloten schoolbesturen werken samen op met betrekking tot de werving en mobiliteit van personeel (zie ook: http://www.roozz.nl/)

– Koers VO

Stichting OVO HW is aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO en geeft samen met de scholen uit de regio Groot-Rotterdam inhoud aan de leerlingenondersteuning. (zie ook: http://www.koers-vo.nl/)