Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Medezeggenschap

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie van het onderwijs op het Hoeksch Lyceum en het Actief College en met de organisatie van het Hoeksch Lyceum en het Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

Statuut medezeggenschapsraad

MR reglement

Personeelsgeleding MR:

dhr. J.N. van Es, voorzitter (Hoeksch Lyceum)
dhr. M.J. van Dijk, vicevoorzitter (Hoeksch Lyceum)
mw. M. van Roessel, secretaris (Hoeksch Lyceum)
dhr. M. Hachmang (Hoeksch Lyceum)
dhr. P den Hartog (Hoeksch Lyceum)

dhr. L. van der Leer (Actief College)
mw. M. de Koning (Actief College)
mw. E. van Eeden (Actief College)

emailadres: mr@ovohw.nl

Oudergeleding MR:

mw. M. Baars (Hoeksch Lyceum)
dhr. M. Frijmuth (Hoeksch Lyceum)
dhr. M. de Ridder (Hoeksch Lyceum)

emailadres: oudersmr@ovohw.nl

Leerlingengeleding MR:

Jayden Craane (Hoeksch Lyceum)
Niels van den Dool (Hoeksch Lyceum)

Nynne Ketz (Actief College)
Cathy Ouschan (Actief College)