Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Directie

Het College van Bestuur heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur van het Actief College en de rector van het Hoeksch Lyceum (zie ook het managementstatuut):

– mevrouw drs. R.M. Valkenborg, rector Hoeksch Lyceum

– mevrouw R. Koole MEM, directeur Actief College

De directeur, rector en de voorzitter van het college van bestuur vormen samen de centrale directie van de RSG Onderwijsgroep. De heer Van Heeren is voorzitter college van bestuur en voorzitter van de centrale directie.

Download het Managementstatuut stichting OVO HW

cmt-2016-foto

 

 

 

 

 

 

Rianne Koole, Luc van Heeren, Rebecca Valkenborg (v.l.n.r.)