Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs en de stichting Acis Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard.

РDe heer L.J. van Heeren  is voorzitter college van bestuur

DSC03658 (2)

Akte van oprichting stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard