Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Organisatie

 

Sinds 1 januari 2011 is Stichting OVO HW  verantwoordelijk voor het openbaar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. Stichting OVO HW is bestuurlijk nauw verbonden met Stichting Acis voor openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard.

Het bevoegd gezag van beide stichtingen wordt gevormd door het College van Bestuur

– De heer L.J. van Heeren is voorzitter College van Bestuur van het openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard.

Lees hier het OVO jaarverslag 2016