Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Open Huis Actief College en Hoeksch Lyceum »

Hoeksch Lyceum

Op vrijdagavond 3 februari a.s. organiseerde het Hoeksch Lyceum een Open Huis. Enkele honderden ouders en leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool met belangstelling voor een opleiding Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium trotseerden de gladheid om een kijkje te nemen in onze school. Docenten en leerlingen van het Hoeksch Lyceum stonden klaar om de school te presenteren en uw vragen te jumpexam exams beantwoorden. Wij kijken terug op een gezellige avond en hopen alle belangstellenden in de toekomst geregeld op onze school terug te zien.

Actief College

Op vrijdagavond 27 januari organiseerde het Actief College een Open Huis. Ruim 200 leerlingen en ouders uit de groepen 7 en 8 van de basisschool met belangstelling voor jumpexam exams een opleiding voorbereidend Mbo (Techniek breed, Zorg en Welzijn, Handel en Administratie) en praktijkonderwijs bezochten de school. Docenten en leerlingen stonden klaar om al uw vragen te beantwoorden. (zie ook: www.actiefcollege.nl). Zij mochten veel complimenten in ontvangst nemen over de fraaie uitstraling van het gebouw na de ingrijpende renovatie.

Hartelijk dank voor uw komst naar het Actief College/Hoeksch Lyceum!

Bron: OVO HW

Kwaliteitskeurmerk onderwijsinspectie voor Actief College en Hoeksch Lyceum »

De openbare scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard leveren goede prestaties. Dat is het oordeel van de onderwijsinspectie, die aan alle opleidingen het groene kwaliteitslabel heeft toegekend.

De onderwijsinspectie baseert haar oordeel op de leerresultaten, maar ook op de wijze waarop de school haar leerlingen voorbereidt op het vervolgonderwijs/de maatschappij, de zorg en begeleiding van de leerlingen, de omgang met de leerlingen en de samenwerking met de ouders. De onderwijsinspectie verricht haar kwaliteitsonderzoek in het basis- en voortgezet onderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Het Actief College, verzorgt opleidingen op de niveaus Vmbo basisberoepsgericht en Vmbo kaderberoepsgericht in de sectoren techniek en zorg&welzijn, en ontving voor beide afdelingen het kwaliteitskeurmerk.
Het Hoeksch Lyceum, voor Mavo, Havo en Vwo, scoorde voor alle opleidingen eveneens een goede beoordeling en het groene kwaliteitslabel.

Ook alle openbare basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs van Stichting Acis bezitten het kwaliteitskeurmerk.

De volledige rapportages van de onderwijsinspectie zijn in te zien via:
www.onderwijsinspectie.nl

Bron:  Acis opo/Ovo HW

Actief College ook in handel en administratie? »

OUD-BEIJERLAND: De spanning op het Actief College loopt op. De school wil het huidige Vmbo aanbod (Techniek en Zorg&Welzijn) met ingang van het nieuwe schooljaar uitbreiden met een opleiding Handel en Administratie. De gemeenteraad van Oud-Beijerland ondersteunt het plan en bekostigt de huisvesting.

‘De Hoeksche Waard heeft een breed aanbod van voortgezet onderwijs’, stelt bestuursvoorzitter Luc van Heeren van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs HW, waar het Actief College onder valt. ‘Alleen op het terrein van het beroepsgericht voortgezet onderwijs is het aanbod in de Hoeksche Waard nog niet compleet, want een Vmbo opleiding in de sector Economie (handel en administratie) ontbreekt. Dat is doodzonde. Kinderen die zich in die richting verder willen ontwikkelen moeten nu nog het eiland af. Vanaf 1 augustus a.s. willen wij de nieuwe brugklassers op het Actief College deze studierichting graag aanbieden naast de huidige opleidingen. We zijn er klaar voor’.1Z0-273

Naar verwachting zal het Ministerie van OCW de gevraagde licentie begin 2012 verstrekken.

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Acis opo/OVO HW

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.