Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Topdrukte in de zomervakantie »

Terwijl de meeste leerlingen, ouders en medewerkers van hun vakantie genieten, wordt door anderen hard gewerkt om onze gebouwen verder te verbeteren.

Actief College

Op vrijdag 12 juli 2019 werd op feestelijke wijze het bouwbord onthuld op de locatie langs de Kwakscheweg in Oud-Beijerland, waar het nieuwe Actief College gaat verrijzen. Tussen 29 juli en 9 augustus a.s. gaan de heipalen de grond in, zodat de naastgelegen basisschool De Klinker van onze stichting daar geen last van heeft. Het nieuwe Actief College, dat ruim € 12.000.000 gaat kosten, wordt een hypermodern, ‘Bijna Energie-Neutraal Gebouw’ (BENG).

Het gebouw zal  vrijwel alle benodigde energie zelf opwekken. In de zomermaanden kan het gebouw tevens worden ‘gekoeld’. Stichting De Hoeksche School investeert zelf twee miljoen in de nieuwbouw van de school, waarin fraaie vaklokalen, leslokalen en een gymzaal komen. Verwacht wordt dat het nieuwe Actief College in december 2020 zal worden opgeleverd. Begin 2021 kunnen onze leerlingen en medewerkers het in gebruik nemen.

Hoeksch Lyceum

In juli 2019 werd gestart met met een ingrijpende renovatie van de lokalen en werkruimten in het Hoeksch Lyceum. Het gaat niet alleen om verfraaiing van het gebouw, het voornaamste doel is het het binnenklimaat te verbeteren door betere ventilatie, luchtbehandeling en zelfs ook koeling aan te brengen.

Om dit te realiseren zijn forse bouwkundige en constructieve aanpassingen noodzakelijk. Naar verwachting zullen de werkzaamheden het hele schooljaar 2019/2020 in beslag nemen. De kosten van deze operatie bedragen voor de stichting ongeveer € 2.500.000,-

Om de overlast voor de school te beperken, zullen zo veel mogelijk werkzaamheden in de schoolvakanties worden uitgevoerd. Minder ingrijpende werkzaamheden zullen in overleg met bestuur en directie ook onder schooltijd kunnen plaatsvinden. Daartoe zullen bepaalde lessen dan tijdelijk naar een ander lokaal worden

Stichting OVO gefuseerd met Stichting Acis »

Op 1 augustus 2019 fuseerde Stichting Acis met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. De naam van de nieuwe stichting is ‘De Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard’. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Door deze fusie zal de samenwerking tussen de beide vormen van onderwijs nóg intensiever worden en dat is in het belang van de ouders en leerlingen.

Stichting De Hoeksche School werkt intensief samen met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang aan de realisatie van integrale kindcentra. De Hoeksche School speelt zodoende een zeer belangrijke rol in het leven van kinderen van 0 tot 18 jaar. Anders gezegd, De Hoeksche School is er van baby tot student. Juist daarom is het motto ‘De mooiste tijd van je leven’. Dat is wat we alle kinderen (en hun ouders) willen geven.

Het logo van de nieuwe stichting bestaat uit kinderen van verschillende leeftijd. Samen vormen zij het eiland Hoeksche Waard. Hoekscher kan het niet!

Award voor kantine Hoeksch Lyceum »

Het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. De school ontving deze prijs vanwege de gezonde inrichting van de schoolkantine.

De school heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in de gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar (in de vorm van een watertappunt en waterkannen op de balie). De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen.

De kantine is gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Het Hoeksch Lyceum wenst een gezonde school te zijn; alcoholvrij, rookvrij, een gezonde kantine en een stevige sportafdeling. Mens sana in corpore sano: een gezonde geest in een gezond lichaam, daar staat het Hoeksch Lyceum voor.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.