Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Hoeksch Lycée dictee voor de tiende keer! »

Op woensdag 13 november jl. vond in de aula van het Hoeksch Lyceum voor de tiende keer het Hoeksch Lycée Dictee plaats. Er deden weer veel groep 8 leerlingen mee aan deze feestelijke editie.

Na een korte introductie van de heer Dekens, teamleider brugklassen, was het tijd voor mevrouw Van Antwerpen (docent Nederlands) en de heer Mourik (docent wiskunde) om het dictee te starten. Het thema van dit jaar was het Eurovisie Songfestival. Naast het feit dat het dit jaar de kristallen uitvoering was (10e editie), was er nog iets bijzonders: zowel het taal- als het rekendictee is gewonnen door één en dezelfde school.

Het taaldictee is gewonnen door Liz Bremer en het rekendictee door Zoë Dingenouts. Beide leerlingen komen van obs De Zevensprong uit Oud-Beijerland. Het Hoeksch Lyceum feliciteert de leerlingen met het behalen van deze mooie prestatie.

Naast de taal- en rekenvragen was er ook een algemeen gedeelte waarin de leerlingen als team de vragen mochten beantwoorden. Na een zeer spannende ronde werd de uitslag bekend gemaakt. De leerlingen die dit gedeelte hebben gewonnen (en dus een taart voor de gehele klas ontvangen) zijn Kaat van Noort en
Diémo Kneppers van obs ’t Kraaienest uit Piershil. Binnenkort zullen zij bezoek krijgen van de heer Mourik, hij zal de taart hoogstpersoonlijk langs komen brengen.

De avond werd afgesloten met een prijsuitreiking. Bovengenoemde leerlingen kregen van onze bestuurder, de heer Van Heeren, de prijzen uitgereikt. De avond was weer een groot succes en we kijken nu alweer uit naar de volgende tien jaar!

Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC) wordt De Hoeksche School Kinderopvang »

Op 1 november wijzigt de naam van Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC) in De Hoeksche School Kinderopvang.

Na meer dan 25 jaar professionele kinderopvang te hebben verzorgd in de voormalige gemeente Cromstrijen is de stichting de afgelopen jaren uitgegroeid tot een regionale organisatie in de Hoeksche Waard. Samen met De Hoeksche School Onderwijs wordt opvang en onderwijs voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar verzorgd.

“We kijken vol trots terug naar alle herinneringen van de Stichting Kinderopvang Cromstrijen,”aldus directeur Cora Labree. “We zullen de ervaringen uit het verleden gebruiken om met veel plezier en passie verder te gaan in De Hoeksche School Kinderopvang om kinderen de ‘mooiste tijd van hun leven’ te bezorgen.”

Ter gelegenheid van de naamswijziging van de stichting krijgen de klanten een traktatiegidsje aangeboden met leuke en gezonde traktaties.

Topdrukte in de zomervakantie »

Terwijl de meeste leerlingen, ouders en medewerkers van hun vakantie genieten, wordt door anderen hard gewerkt om onze gebouwen verder te verbeteren.

Actief College

Op vrijdag 12 juli 2019 werd op feestelijke wijze het bouwbord onthuld op de locatie langs de Kwakscheweg in Oud-Beijerland, waar het nieuwe Actief College gaat verrijzen. Tussen 29 juli en 9 augustus a.s. gaan de heipalen de grond in, zodat de naastgelegen basisschool De Klinker van onze stichting daar geen last van heeft. Het nieuwe Actief College, dat ruim € 12.000.000 gaat kosten, wordt een hypermodern, ‘Bijna Energie-Neutraal Gebouw’ (BENG).

Het gebouw zal  vrijwel alle benodigde energie zelf opwekken. In de zomermaanden kan het gebouw tevens worden ‘gekoeld’. Stichting De Hoeksche School investeert zelf twee miljoen in de nieuwbouw van de school, waarin fraaie vaklokalen, leslokalen en een gymzaal komen. Verwacht wordt dat het nieuwe Actief College in december 2020 zal worden opgeleverd. Begin 2021 kunnen onze leerlingen en medewerkers het in gebruik nemen.

Hoeksch Lyceum

In juli 2019 werd gestart met met een ingrijpende renovatie van de lokalen en werkruimten in het Hoeksch Lyceum. Het gaat niet alleen om verfraaiing van het gebouw, het voornaamste doel is het het binnenklimaat te verbeteren door betere ventilatie, luchtbehandeling en zelfs ook koeling aan te brengen.

Om dit te realiseren zijn forse bouwkundige en constructieve aanpassingen noodzakelijk. Naar verwachting zullen de werkzaamheden het hele schooljaar 2019/2020 in beslag nemen. De kosten van deze operatie bedragen voor de stichting ongeveer € 2.500.000,-

Om de overlast voor de school te beperken, zullen zo veel mogelijk werkzaamheden in de schoolvakanties worden uitgevoerd. Minder ingrijpende werkzaamheden zullen in overleg met bestuur en directie ook onder schooltijd kunnen plaatsvinden. Daartoe zullen bepaalde lessen dan tijdelijk naar een ander lokaal worden

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.