Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Hoeksch Lyceum aan de slag voor het goede doel »

De afgelopen weken hebben leerlingen van het Hoeksch Lyceum twee projecten uitgevoerd die allen in het teken stonden van ‘burgerschap’. Het zijn projecten waarbij de opbrengst naar goede doelen is gegaan.

Vóór de kerstvakantie hebben leerlingen op school voedsel ingezameld voor de voedselbank. Dozen vol boodschappen zijn, nog vóór de Kerst, overhandigd aan de Voedselbank. Daar wisten ze er wel raad mee.

Het 2e project was de Day for Change Klasse!Actie. Als voorbereiding op de havo-bovenbouw hebben 60 leerlingen uit havo 2 in december deelgenomen aan het project ‘Day for Change Klasse!Actie’, georganiseerd door het International Business College (IBC). Met de Klasse!Actie van ‘Day for Change’ leren jongeren ondernemen door eigen bedrijven op te zetten met een microkrediet van €20,-. De winst gebruikt ‘Day for Change’ om arme mensen in ontwikkelingslanden aan een microkrediet te helpen. In veel gevallen is zo’n microkrediet voor hen het begin van een nieuw leven.

Voorafgaand aan de projectdag hebben de leerlingen tijdens de reguliere lessen al informatie over het project gekregen door gastlessen van medewerkers van Day for Change. Tijdens de projectdag hebben de leerlingen in totaal 15 bedrijfjes opgezet. Op vrijdag 6 december is een aangepast ondernemingsplan geschreven en gepresenteerd aan medewerkers van de Rabobank. Na ontvangst van het startkapitaal werden de voorbereidingen getroffen voor de volgende projectdag op 18 december.

Woensdag 18 december hebben de leerlingen van havo 2 een kerstmarkt georganiseerd, waarbij ze hun producten, aangevuld met eten en drinken, te koop aanboden voor leerlingen en belangstellenden in 4 verkooprondes. De actie heeft een opbrengst  opgeleverd van € 355,- voor het goede doel: microfinancieringsprojecten in ontwikkelingslanden. Op een afsluitende bijeenkomst in de aula van het Hoeksch Lyceum werd vrijdag 10 januari de cheque overhandigd aan medewerkers van Day for Change. Ook kregen de beste junior ondernemers een oorkonde uitgereikt en een goodie bag van het Hoeksch Lyceum.

Unieke combinatie van onderwijs én zorg onder één dak: Kenniscentrum Oud-Beijerland »

Maandag 20 januari wordt de eerste paal geslagen van het nieuwe kenniscentrum op de Graaf van Egmondstraat in Oud-Beijerland. Het nieuwe kenniscentrum is een initiatief van ZML-school De Ark, SBO Willem-Alexanderschool, OBS Het Pluspunt en kinderdagcentrum Symfonie van de Gemiva-SVG Groep. Dit samenwerkingsverband van meerdere scholen, een zorginstelling en voortgezet speciaal onderwijs is de eerste in deze vorm, en daarmee uniek in Nederland.

Het gebouw biedt vanaf 2021 speciaal onderwijs en specialistische kinderopvang dicht bij huis voor kinderen voor kinderen van 0 tot 18 jaar: een bijzonder gebouw voor een bijzondere doelgroep. In het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de toekomstige, soms kwetsbare gebruikers. De scholen en de specialistische kinderopvang worden geclusterd rond een centraal hart en is er geen harde begrenzing waar de ene school begint en de andere ophoudt. Er komen ruimten waar kinderen prikkels kunnen vermijden en tot rust kunnen komen. Het schoolplein wordt in zones verdeeld en de pauzes verdeeld en er zullen meerdere pleinen rondom het gebouw worden gesitueerd. Ook ondersteunende specialisten (zoals fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog en spelagoog) krijgen een plek in de nieuwbouw.

Het Kenniscentrum Passend Onderwijs biedt vanaf 2021 opvang en onderwijs aan:

Kenniscentrum Oud-Beijerland

  • Specialistische kinderopvang en begeleiding van kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met bijkomende gedragsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld autisme.
  • Specialistische naschoolse opvang, zaterdagopvang en/of vakantiedagopvang.
  • Opvang aan jonge risicoleerlingen (in de kleuterleeftijd).
  • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.
  • Speciaal basisonderwijs voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen.
  • Speciaal basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.
  • Speciaal (voortgezet) onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3).
  • Speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen tot 12 jaar (cluster 4).

Viering hoogste punt nieuwbouw Actief College »

Met dit filmpje blikken we nog even terug op de feestelijke viering van het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van het Actief College in Oud-Beijerland. Er was een speciale rol weggelegd voor twee leerlingen!

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.