Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Onderwijs en kwaliteit

De scholen van Stichting OVO HW geven onderwijs van goede kwaliteit. Alle leerwegen van het Actief College en het Hoeksch Lyceum beschikken over het kwaliteitslabel van de onderwijsinspectie. Bovendien organiseert de stichting geregeld tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en medewerkers. Op basis van de uitkomsten worden nieuwe kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Zo ontwikkelen onze scholen zich naar een excellent niveau.

Ga voor een overzicht van onze kwaliteit naar: http://www.scholenopdekaart.nl vul in het venster ‘Oud-Beijerland’ in en u ontvangt een compleet overzicht per school.

Eindexamens

Hieronder de documenten die betrekking hebben op de eindexamens.

Actief College

Examenreglement Actief College 2018-2019: Geldt voor het schooljaar 2018-2019. Het examenreglement betreft het derde en vierde leerjaar van de Basisberoepsgerichte Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg en Gemengde Leerweg.
De Programma’s Toetsing en Afsluiting (PTA) worden jaarlijks opgesteld. Deze PTA’s zijn te vinden op de website van het Actief College.

Hoeksch Lyceum

Het Hoeksch Lyceum heeft verschillende¬†examenreglementen, afhankelijk van de leerweg,¬†opgenomen in de betreffende Programma’s Toetsing en Afsluiting (PTA):

Mavo Havo VWO
PTA 3 mavo 2018-2019 PTA 4 havo 2018-2019 PTA 4 VWO 2018-2019
PTA 4 mavo 2018-2019 PTA 5 havo 2018-2019 PTA 5 VWO 2018-2019
PTA 6 VWO 2018-2019

Meer informatie, waaronder het examenrooster, is te vinden op de website van het Hoeksch Lyceum.