Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Personeel

Arbeidsvoorwaarden: Voor het personeel van Stichting OVO HW geldt de CAO VO.

Functiebouwwerk

Op 12 november 2012 heeft het bestuur van Stichting OVO HW het functiebouwwerk vastgesteld. In juli 2015 is het functiebouwwerk uitgebreid met de functie teamassistent.  Download hier: functiebouwwerk en voorbeeldfuncties OVO (voor een leesbare versie is het noodzakelijk het bestand te roteren en/of uit te printen).

Integraal Personeelsbeleid

Op 19 november 2016 heeft het bestuur van Stichting OVO HW het Integraal Personeelsbeleid vastgesteld.

integraal personeelsbeleid deel 1 

formulieren integraal personeelsbeleid deel 2

Mobiliteit:

Stichting OVO HW  is aangesloten bij het Regionaal Overleg Openbare  Scholen Zuid-Holland Zuid (ROOZZ). De bij ROOZZ aangesloten schoolbesturen voeren gezamenlijk een mobiliteitsbeleid. De schoolbesturen van het samenwerkingsverband ROOZZ houden de volgende scholen in stand:

Dalton Lyceum Barendrecht, Gemini College Lekkerkerk, Gemini College Ridderkerk, Walburg College LOC@ Zwijndrecht, Walburg College Zwijndrecht (samengevoegd in de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden – OZHW), Gymnasium Camphusianum Gorinchem, Johan de Witt-gymnasium Dordrecht, Merewade College Gorinchem, RGO Middelharnis, Hoeksch Lyceum Oud-Beijerland en Actief College Oud-Beijerland (samenwerkend binnen de onderwijsgroep RSG Hoeksche Waard), Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht en Willem de Zwijger College Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht.

Alle personeelsadvertenties van voornoemde scholen worden gepubliceerd via de website van ROOZZ.

Meer informatie treft u aan op:  www.roozz.nl

Personeelszaken:

De personeelsadministratie wordt verzorgd door een extern bureau: Dyade administratiekantoor. Enkele aanvullende werkzaamheden worden verricht door medewerkers van Stichting Acis. De taakverdeling is als volgt:

Taken Dyade:

 • Akten van aanstelling en tijdelijke uitbreidingen
 • Salarisstrook
 • Pro forma salarisberekeningen
 • BAPO verlof aanvragen en berekeningen
 • Ouderschaps- en zwangerschapsverlof aanvragen
 • Diensttijdbepaling
 • Levensloop- en vitaliteitsregeling
 • Vakbondscontributie teruggave, deelname fietsenplan
 • Reiskostenregeling en uitruilregeling
 • EHBO/BHV toelagen
 • Uitvoering van CAO-VO regelingen
 • Onderwijs bevoegdheidsvragen
 • Wet Verbetering Poortwachter vragen
 • Trekkingsrecht

Contactpersoon Dyade: Annet Siereveld:  telefoon 0164-237557 e-mail: annet.siereveld@dyade.nl

Taken afdeling personeelszaken Stichting Acis:

 • Ondersteunende werkzaamheden t.b.v. medisch overleg
 • Aanspreekpunt voor leidinggevenden aangaande het aanstellen en/of uitbreiden van zittend personeel/formatie
 • Aanspreekpunt voor leidinggevenden aangaande werving & selectie van nieuw personeel
 • Mede verantwoordelijk voor BHV nascholing en nascholingsovereenkomsten
 • Aanspreekpunt voor externe partijen inzake personele aangelegenheden zoals: UWV, Belastingdienst, ABP, Loyalis, Centraal Beheer, Ministerie van OC&W, ROOZZ, uitzendbureaus, enz.
 • Verantwoordelijk voor het beheer van personeelsdossiers
 • Ondersteunende werkzaamheden t.b.v. uitvoering sociaal plan
 • Indien Dyade geen eenduidig antwoord kan geven op uw vragen kunt u bij hem terecht

Contactpersonen Acis:

– Iwan de Looff, telefoon: 078-6295996 e-mail: i.delooff@ovohw.nl

– Gerbert  Denneboom (lid College van Bestuur) is aanspreekpunt voor de bedrijfsarts, leidinggevenden en alle medewerkers aangaande ziekte (trajecten),  telefoon: 078-6295999 e-mail: denneboom@acishw.nl