Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Oproep activiteiten kennismaking stage »

Met ingang van schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage een voorwaarde voor het behalen van een diploma voor alle leerlingen die voortgezet onderwijs volgen. Dat betekent verplicht 30 uur stage lopen. Elly Venema is coördinator maatschappelijke stage voor het Actief College en het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland: Vrijdag 11 mei wordt voor leerlingen van klas 1 van de beide scholen een MaS-dag georganiseerd. Om de leerlingen te kunnen laten kiezen uit een breed aanbod is de coördinator op zoek naar activiteiten voor groepjes van 5 tot 20 leerlingen.
“Wij zijn al langer bezig met maatschappelijke stage, maar dat was meer op vrijwillige basis”, geeft Elly Venema aan. “Vooral in de afdeling Zorg en Welzijn hebben leerlingen veel gedaan. Ook kwamen er bijvoorbeeld vragen van scholen of leerlingen konden meehelpen bij sponsorloop- of spelletjesdag.

Nu is het andersom. Ik heb nu een verzoek aan scholen, zorginstellingen, organisaties en verenigingen: ‘Als er plannen zijn een activiteit te organiseren voer die dan uit op vrijdag 11 mei, de kennismakingsdag met maatschappelijke stage voor de kinderen’. Zij kunnen daarbij helpen.”

‘Het gaat wel om activiteiten voor 230 leerlingen’

Het concept van de kennismakingsdag op 11 mei is hetzelfde als in voorgaande jaren. Verschil echter is nu dat de coördinator de kennismakingsdag voor zowel het Actief College als het Hoeksch Lyceum wil organiseren. Het gaat dan wel om 230 leerlingen. “Het is best lastig om voor zo’n groot aantal kinderen activiteiten bijeen te krijgen. Omdat het nu een verplichting is vind ik het prettig de kinderen allemaal al een start van een aantal uren mee te geven. Weliswaar mogen ze er, afhankelijk van hun opleiding vmbo, havo of vwo, vier tot zes jaar over doen, maar ik ben er een voorstander van dat ze er vanaf het begin al mee te maken krijgen.”

De coördinator heeft in de loop der jaren al heel wat contacten in de samenleving voor maatschappelijke stage opgebouwd. Zo helpen leerlingen bij het inrichten van het Sinterklaashuis en het inpakken van cadeautjes en assisteren leerlingen al op crea-middagen bij activiteiten van De Zonnebloem. De Stichting Huifbedrijden ontvangt jaarlijks een tiental leerlingen en ook de brandweer zet de deur voor de scholieren open voor voorlichting en een rondleiding.

Vorig jaar hebben leerlingen de Stichting Vrolijkheid geholpen met het zagen en aankleden van tien menshoge poppen voor een tentoonstelling. Dierenpark Landzigt doet altijd mee en leuk voor kinderen zijn ook de klusjes in en rondom Hoeve Ida op Tiengemeeten. Meer info en aanmelden:  e.venema@actiefcollege.nl  of 0186-612130.

Website maatschappelijke stage
Inmiddels is met medewerking van gemeente en stagemakelaars de maatschappelijke stagewebsite: www.mashw.nl  gerealiseerd. Op deze website zijn alle eerstejaars leerlingen aangemeld en staan de stageuren. Coördinator Elly Venema: “Het is de bedoeling dat organisaties daar ook hun vraag naar vrijwilligers melden.”

Bron: Het Kompas
Sieka Romeijn-Hedmann
Oud-Beijerland

Een nieuwe editie Acis Actueel »

HOEKSCHE WAARD: Op 26 januari verscheen een nieuwe editie van ons blad Acis Actueel. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen, medewerkers ven stakeholders van de openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.
Met deze keer met artikelen over:
-Alle openbare scholen hebben kwaliteitskeurmerk onderwijsinspectie
-Druk bezochte nieuwjaarsreceptie
-Ondernemen op het Hoeksch Lyceum
-Krimp en kleine scholen
-De nieuwe directeur van de Obs De Pijler
-De nieuwe directeur van de Obs Van Bommel
-Passend onderwijs, maatwerk voor ieder kind
-Actief College ook in handel en administratie
-Marktaandeel Acis wederom groter
-Een sportklas op het Hoeksch Lyceum
-Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs

Acis Actueel is vanaf deze website te downloaden. Ga naar de knop:  schoolblad

of download hier: Acis Actueel januari 2012

Bron: Acis/Ovo HW

Open Huis Actief College en Hoeksch Lyceum »

Hoeksch Lyceum

Op vrijdagavond 3 februari a.s. organiseerde het Hoeksch Lyceum een Open Huis. Enkele honderden ouders en leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool met belangstelling voor een opleiding Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium trotseerden de gladheid om een kijkje te nemen in onze school. Docenten en leerlingen van het Hoeksch Lyceum stonden klaar om de school te presenteren en uw vragen te jumpexam exams beantwoorden. Wij kijken terug op een gezellige avond en hopen alle belangstellenden in de toekomst geregeld op onze school terug te zien.

Actief College

Op vrijdagavond 27 januari organiseerde het Actief College een Open Huis. Ruim 200 leerlingen en ouders uit de groepen 7 en 8 van de basisschool met belangstelling voor jumpexam exams een opleiding voorbereidend Mbo (Techniek breed, Zorg en Welzijn, Handel en Administratie) en praktijkonderwijs bezochten de school. Docenten en leerlingen stonden klaar om al uw vragen te beantwoorden. (zie ook: www.actiefcollege.nl). Zij mochten veel complimenten in ontvangst nemen over de fraaie uitstraling van het gebouw na de ingrijpende renovatie.

Hartelijk dank voor uw komst naar het Actief College/Hoeksch Lyceum!

Bron: OVO HW