Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Welkom bij het openbaar voortgezet onderwijs »

brugklasVoor de leerlingen uit groep 8 wordt het een spannende zomervakantie. Straks, vanaf 1 september, gaan zij naar het voortgezet onderwijs. Natuurlijk hebben de nieuwe leerlingen al op het Actief College en het Hoeksch Lyceum kunnen wennen. Desondanks blijft het spannend. Onze docenten begrijpen dat. Zij zorgen er voor dat alle nieuwe leerlingen en ouders zich snel op onze scholen thuis voelen.

Na de zomervakantie stappen 128 nieuwe brugklassers het Actief College binnen; 255 brugklassers melden zich op het Hoeksch Lyceum. Veruit de meeste kinderen in de Hoeksche  Waard kiezen tegenwoordig voor het openbaar voortgezet onderwijs. In 3 jaar tijd is het leerlingenaantal van het Hoeksch Lyceum gestegen van 828 naar 1050. Het Actief College groeide in dezelfde periode van 401 naar bijna 500 leerlingen. Deze ontwikkeling is opmerkelijk omdat de meeste scholen te maken hebben met dalende leerlingenaantallen.

Stichting Acis, de beste basis van kleuter tot student!

Vakantie; werk in uitvoering »

Impressie hal 14532500000Ook dit jaar wordt de zomervakantie weer benut om de kwaliteit van onze schoolgebouwen te verhogen. In het Hoeksch Lyceum wordt een deel van de begane grond voorzien van een nieuwe Tarket-vloer. In onze sporthal worden geluid absorberende wanden aangebracht. Ook wordt een aantal muren gesausd.

Op het Actief College zijn er voor deze zomervakantie geen werkzaamheden gepland. Het schoolbestuur is in overleg met de gemeente Oud-Beijerland over vervangende nieuwbouw voor de school. Het gebouw stamt uit 1955.