Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Kamer wil rekentoets alleen in vwo laten meetellen »

De omstreden rekentoets moet in het voortgezet onderwijs wel worden gemaakt, maar zou voorlopig alleen mogen meetellen voor het vwo-diploma. Dat vindt met de PvdA een meerderheid in de Tweede Kamer.

Nadat de regeringspartij PvdA onlangs een draai had gemaakt, hoopten oppositiepartijen zoals D66 en de SP dat de rekentoets in elk geval voorlopig helemaal van tafel zou zijn. De PvdA-fractie steunde altijd de VVD in de Tweede Kamer, die de rekentoets wil laten meetellen voor het behalen van de diploma’s in vmbo, havo en vwo. Op basis van recente slagingspercentages wijzigde de PvdA haar standpunt echter.

De PvdA benadrukt nu dat de rekentoets geen ‘veel te hoge drempel’ mag vormen om een diploma te halen. Uit de cijfers blijkt dat volgens de PvdA zo te zijn op het mbo, het vmbo en de havo. ‘Daarom willen wij niet dat de rekentoets daar gaat meetellen voor het diploma. Alleen op het vwo is het gelukt. Daar haalt bijna iedereen de rekentoets’, aldus de PvdA.

Het resultaat van overleg in de Tweede Kamer over de rekentoets is dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs de toets weliswaar zouden moeten maken, maar dat het resultaat ervan voorlopig alleen voor vwo-leerlingen zou mogen meetellen voor het behalen van het diploma.

De VVD is daar teleurgesteld over. Het liberale Kamerlid Karin Straus blijft VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW steunen die het resultaat van de rekentoets voor alle leerlingen in het voortgezet wil laten meetellen voor het behalen van het diploma.

Dekker is het er wel over eens dat de rekentoets voorlopig niet mag meetellen in het mbo, omdat het rekenonderwijs daar nog veel te wensen overlaat.

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt

http://www.vosabb.nl/pvda-overstag-rekentoets-niet-laten-meetellen/

Zomervakantie, het werk gaat door »

Het Hoeksch Lyceum en het Actief College zijn wegens vakantie gesloten tot 24 augustus a.s. De directie en het onderwijsondersteunend personeel starten hun werkzaamheden weer op 17 augustus a.s. In geval van calamiteiten kan contact worden opgenomen met het bestuurskantoor van Stichting Acis openbaar primair en voortgezet onderwijs: telefoon 078 6295999

Tijdens de vakantie gaat het werk in de schoolgebouwen wel door. In het Actief College wordt een nieuw computerlokaal voor de sector economie ingericht; In het Hoeksch Lyceum wordt de Binask-vleugel (fase 2) volledig gerenoveerd, nadat fase 1 in januari jl. werd opgeleverd. In de Binask-vleugel zijn de lokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde ondergebracht.

Leerplein BiNaSk febr. 2015 (4)

Verder komt er een grote vitrine in de hal bij de vakken beeldende vorming, waarin werkstukken van de leerlingen tentoongesteld zullen gaan worden.

Wij wensen u een fijne zomervakantie toe en kijken uit naar een frisse start in augustus.